Geplande activiteiten

Dr. Maarten Larmuseau: genetica en genealogie / BIBBOX- Waregem do 25 jan 2024 om 19u.

Het DNA van België

Wie waren mijn voorouders? Hoe en waar leefden ze? En wie uit de regio is een verre verwant van mij? Veel kans dat u dergelijke vragen ooit heeft gesteld. Volgens een recente enquête blijkt maar liefst 7 op 10 Vlamingen interesse te hebben in hun familiegeschiedenis. Heel wat mensen gaan ook daadwerkelijk op zoek naar antwoorden rond hun afkomst. Genealogie en stamboomkunde is daarom onder Vlamingen één van de populairste hobby’s. De professor maakt de link tussen stambomen en DNA.

Tegenwoordig bestaat stamboomonderzoek niet alleen maar uit het opzoeken van akten in stoffige archieven of online maar ook in het laten analyseren van je DNA. Het erfelijk materiaal dat in het DNA van iedere persoon geschreven staat, is immers een levend archiefdocument waarin genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Wanneer stambomen en familienamen gekoppeld worden aan genetische gegevens, kunnen er daarom nieuwe inzichten verkregen worden over de geschiedenis van iemands familie en regio. Het nut van DNA binnen de genealogie zal worden voorgesteld tijdens een boeiende lezing, waarin o.a. koekoekskinderen, forensisch onderzoek, koning Albert I en godsdienstoorlogen een hoofdrol zullen spelen.  

 

Prof Maarten Larmuseau

Maarten Larmuseau is bioloog en evolutionair geneticus en heeft West-Vlaamse roots. Sinds 2005 is hij actief als wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven, de University of Leicester en sinds kort ook bij Histories vzw. Hij doet aan interdisciplinair onderzoek rond ‘genetisch erfgoed’ en ‘genetische genealogie’. Onder andere de genetische sporen van historische migraties kunnen rekenen op ruime academische en publieke belangstelling.