Voorbije activiteiten

Lezing van professor Larmuseau was hoogvlieger!

Donderdagavond 25 januari hield het Waregems heemkundig genootschap zijn tweede lezing. Professor Maarten Larmuseau kwam hen steunen met de oprichting van hun nieuw genootschap, iets wat voor Waregem in de zeer nabije toekomst een noodzaak wordt.

De lezing handelde over Genetica en Genealogie, een onderwerp dat duidelijk in de lift zit want spijts de (kleine) griepepidemie waren er toch een 50-tal geïnteresseerden in de zaal Bibbox te Waregem aanwezig. De professor, intussen internationaal vermaard en bijna een volmaakte BV, wist de luisteraars gedurende twee volle uren te boeien  met zijn wetenschappelijk verhaal.

De moeilijke zoektocht in het samenstellen van een familiestamboom stuit soms op een dood spoor. De reden hiervoor kan bv. één of ander ‘koekoekskind’zijn  dat in de familie terechtkwam. Een lezing waar het aanwezige publiek zeker iets aan had!

De voorzitter van de heemkundige organisatie, Willy De Bouvrie,  had het in zijn welkomwoord over de gemiste kans van de voorlopig nog bestaande kring Gaverstreke, om een samenwerking aan te gaan met een groep enthousiaste jongere leden. Zelfs de tussenkomst van de cultuurraad en de schepen van cultuur kon hen niet overtuigen, om één grote en sterke vereniging te maken.

Daarom werd in 2023 besloten een nieuwe heemkundig genootschap op te richten, want het verhaal van Waregem is nog lang niet uitverteld! Het eerste jaarboek komt van de pers in september-oktober.

Wat moeten we onthouden van de lezing van prof. Maarten Larmuseau

  1. Ieder van ons heeft een levend archief in zijn D.N.A.
  2. DE mens is een hybride soort, een nauwe vermenging van ongelijksoortige wensen.
  3. Binnen de mens zijn er genetische verschillen, maar geen rassen.
  4. De West-Europese variant is het resultaat van drie grote prehistorische migraties.
  5. De huidige en historische koekoeksgraad is algemeen laag bij de mens (ca 1%).
  6. Ancestery DNA-tests zijn vooral een commerciële hype. Je kan er wel biologische verwanten vinden.

Dr. Maarten Larmuseau: genetica en genealogie / BIBBOX- Waregem do 25 jan 2024 om 19u.

Het DNA van België

Wie waren mijn voorouders? Hoe en waar leefden ze? En wie uit de regio is een verre verwant van mij? Veel kans dat u dergelijke vragen ooit heeft gesteld. Volgens een recente enquête blijkt maar liefst 7 op 10 Vlamingen interesse te hebben in hun familiegeschiedenis. Heel wat mensen gaan ook daadwerkelijk op zoek naar antwoorden rond hun afkomst. Genealogie en stamboomkunde is daarom onder Vlamingen één van de populairste hobby’s. De professor maakt de link tussen stambomen en DNA.

Tegenwoordig bestaat stamboomonderzoek niet alleen maar uit het opzoeken van akten in stoffige archieven of online maar ook in het laten analyseren van je DNA. Het erfelijk materiaal dat in het DNA van iedere persoon geschreven staat, is immers een levend archiefdocument waarin genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Wanneer stambomen en familienamen gekoppeld worden aan genetische gegevens, kunnen er daarom nieuwe inzichten verkregen worden over de geschiedenis van iemands familie en regio. Het nut van DNA binnen de genealogie zal worden voorgesteld tijdens een boeiende lezing, waarin o.a. koekoekskinderen, forensisch onderzoek, koning Albert I en godsdienstoorlogen een hoofdrol zullen spelen.

Prof Maarten Larmuseau

Maarten Larmuseau is bioloog en evolutionair geneticus en heeft West-Vlaamse roots. Sinds 2005 is hij actief als wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven, de University of Leicester en sinds kort ook bij Histories vzw. Hij doet aan interdisciplinair onderzoek rond ‘genetisch erfgoed’ en ‘genetische genealogie’. Onder andere de genetische sporen van historische migraties kunnen rekenen op ruime academische en publieke belangstelling.

Lezing met Genetisch Genealoog prof. Maarten Larmuseau

Op 25/01/2024 is Maarten Larmuseau te gast bij Geschied- en Heemkundig Genootschap Waregemse Verhalen om 19u in Bibbox Waregem waar hij een lezing heeft over DNA in de genealogie.

Wie op donderdag 30/08 Maarten Larmuseau niet gehoord heeft over genealogie kan het hier herbeluisteren. Meer dan de moeite waard.

https://www.vrt.be/vrtmax/luister/radio/w/weetikveel~11-7/weetikveel~11-24303-0/?fbclid=IwAR0gChCKFameH_wKqNXbviqRiYXMEIwHVEH1bMscbR 


Inleiding lezing Stijn Streuvels 

In naam van het Geschied- en Heemkundig Genootschap Waregemse Verhalen heet ik u allen welkom op deze lezing over onze wereldvermaarde schrijver Streuvels met knipoog naar Waregem. We danken spreker Prof Karel Platteau voor zijn aanbod, waarmee hij onze nieuwe heemkundige vereniging op de sporen helpt zetten.

Het past hier om een woordje uitleg te geven over onze nieuwe vereniging. Jammer, maar het bleek de enige mogelijkheid om hier in groot-Waregem ook de volgende decennia een heemkundige werking te waarborgen. We vonden al een vijftiental geïnteresseerden onmiddellijk bereid om daar hun schouders achter te zetten. Nieuwe geïnteresseerden blijven welkom en hun inbreng kan velerlei vormen aannemen , van losse medewerking aan projecten tot engagement in bestuur. We denken bijvoorbeeld aan losse medewerkers om getuigenverslagen op te tekenen, lezen en verbeteren van bijdragen, tipgevers over mogelijke onderwerpen maar zeker ook auteurs en onderzoekers van nieuwe verhalen.

Het is onze bedoeling jaarlijks minstens twee lezingen te organiseren. Op 25 januari staat al een volgende lezing geprogrammeerd in bibbox met de komst van prof Maarten Larmuseau, die het als genetisch genealoog zal hebben over het gebruik van DNA in de familiekunde. We gaan ook jaarlijks een jaarboek uitgeven en er staat ook een graphic novel van Ivan Adriaenssens over het historisch Verhaal van Waregem in het vooruitzicht. We hebben ook een website www.waregemseverhalen.be en een facebookgroep, waar we stilaan al aan de 1000 leden zitten.

Vanavond hebben we dus de lezing over Streuvels en Waregem. Karel Platteau gaat ons de figuur uitgebreid terug in herinnering brengen. Mag ik ook nog aandacht vragen voor de unieke locatie waar we deze lezing kunnen aanbieden. Het kreeg de benaming Piraten Paviljoen en  is een kunstproject van Be-Part, Platform voor actuele kunst.  Dit architecturaal paviljoen in Park Baron Casier, ontworpen door kunstenaar Nico Dockx en Voet Architectuur functioneert als een open laboratorium. Het canvas werd geleverd door het Waregemse bedrijf Claessens, dat al ruim een eeuw schilderdoeken levert aan kunstenaars over de hele wereld. Het paviljoen moet tot eind september een ontmoetingsplek worden waar kunstenaars en publiek met elkaar in dialoog gaan. Met GHG Waregemse Verhalen hebben we daar onmiddellijk op ingepikt.

Vanavond dus willen we de figuur van Stijn Streuvels belichten, schrijver van klassiekers als De vlaschaard, Het leven en de dood in de ast of De teleurgang van de Waterhoek (de film : Mira !) is een veelgelezen en internationaal gerespecteerd schrijver. Zijn werken zijn vertaald in meer dan 20 talen en hij staat gebeiteld in alle wereldencyclopedieën. Waregem komt in tal van zijn werken voor !

In zijn oorlogsdagboek van ’14-’18 bijvoorbeeld, komt Waregem 17 keren voor.  Verder woonde Streuvels quasi alle voorstellingen bij van de toneelgroep Kunst en Eendracht en Pogen. Hij was bevriend met de bekende Waregemnaars Palmer en Willem Putman, Modest Huys, Emile Claus en zijn Waregemse vrienden waarmee hij bv tijdens Wereldoorlog I lange fietstochten maakte.

Karel Platteau brengt ons op een pakkende manier, met tal van verrassende anekdotes, in heldere taal, het hele verhaal, en hij illustreert alles met originele, onverwachte foto’s. 

Laat mij nog kort prof. Karel Platteau voorstellen. Hij woonde een hele tijd in Beveren-Leie en dus sterk vertrouwd met Waregem. Was hier trouwens een tijd voorzitter van de milieuraad.  Hij is voorzitter van het Gezellegenootschap. Maar hij hielp ook het Stijn Streuvelsgenootschap oprichten en is er ondervoorzitter van.  Hij is ook een bekende West-Vlaming als ridder van het Manneke van de Mane. Zijn podcast op Klara over Streuvels bracht hem de bijnaam ‘meester-verteller’ op en hij publiceerde al vaak over onverwachte, moderne aspecten in dat schrijverschap van Stijn.

We geven dan ook graag het woord aan Karel Platteau.