Bij de buren

9 oktober 1297 Wapenbestand Sint-Baafs-Vijve

Op 9 oktober 1297 ondertekenden de Franse Koning Filips IV de Schone en de Engelse koning Edward I het wapenbestand van Vijve. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van paus Bonifatius VIII. De ondertekening had plaats in wat we nu het Blauw Kasteelke noemen in de Moerdijkstraat 2 te Sint-Baafs-Vijve. De overlevering vertelt ons dat het bestand werd onderhandeld en getekend in de abdijhoeve of in de hoeve aan de Mandelbocht. De kelders van dit boerenhuis dateren uit de 13de eeuw en net als in kasteel Potegem is ook hier sprake van een vluchtweg via ondergrondse gang.

Het wapenbestand van Sint-Baafs-Vijve wordt in meerdere historische werken vermeld in het kader van de vrijheidsstrijd van het graafschap Vlaanderen en meer in het bijzonder het conflict tussen de Franse koning en de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre. Hij werd hier in de steek gelaten door de koning van Engeland, zijn toenmalige bondgenoot. Het wapenbestand van Sint-Baafs-Vijve heeft zijn plaats in het verhaal over de Guldensporenslag, vijf jaar later.

De pauselijke gezanten organiseerden hun “vredesconferentie” volgens overlevering op de hoeve "'t Blauw Kasteelke". De hoeve was het foncier van de heerlijkheid "ter Mandel" of "ter Mandere", toebehorend aan de heer van Ingelmunster. De ontmoetingsplaats  werd wellicht aangeduid op aanwijzen van Jan van Rode, heer van Ingelmunster en Vijve, en eigenaar van de vestiging.  

e-waregem (seniorennet.be)


Sluis Ooigem wordt grondig gerenoveerd

Tussen 29 juli en 3 september heeft een grondige renovatie plaats van de sluis te Ooigem. Daarvoor wordt de sluis drooggezet en is er tijdelijk geen scheepvaartverkeer mogelijk op het kanaal Ooigem-Roeselare. De sluis is 115 m lang, 12,5 m breed en 3,5 m diep. Ondertussen is de sluis al 50 jaar oud (geopend in 1973) en heeft een grondige opknapbeurt nodig.

De sluis in Ooigem vormt een essentiële verbinding tussen het kanaal Roeselare-Leie en de Leie. De vrachtschepen versassen daar naar een hoogteverschil van 7,5 m tussen de Leie en het kanaal. Er liggen heel wat bedrijven langs het kanaal. Een 35-tal zijn gelegen op industrieparken die grenzen aan het kanaal te Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Ooigem.

De werken startten in juli 1863 voor het traject Roeselare-Izegem (6,9 km) en in februari 1867 voor het vak Izegem-Ooigem (9,8 km).

De breedte aan de waterspiegel was oorspronkelijk 13,5 meter (17,5 meter waar schepen elkaar kruisten) en de maximum diepgang was 1,80 meter. In 1934 startte een eerste verbreding naar 33 meter. Tussen 1968 en 1980 onderging het kanaal een nieuwe verbreding, ditmaal tot ca. 50 meter. Hierbij werden ook de bruggen vervangen en kwam er een nieuwe sluis in Ooigem.  

De vaart van “Rousselare naar de Leije” kon uiteindelijk officieel worden geopend vanaf 1 januari 1872. In Ooigem konden boten in drie trappen worden versast van de Leie naar het kanaal. . In 1973 kwam de nieuwe sluis, waarmee men het hoogteverschil in één trap kan overwinnen. De oude drietrapssluis is ondertussen als monument beschermd en gerenoveerd voor pleziervaart.