Ons historisch verhaal

Doelstelling: Om ervoor te zorgen dat ook de volgende decennia kan worden verder geschreven aan het historisch verhaal van groot-Waregem hebben we een nieuw Geschied- en Heemkundig Genootschap opgericht, die de naam meekreeg WAREGEMSE VERHALEN. Daaronder wordt begrepen: historische verhalen over Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Nieuwenhove en Waregem. (zie menu 'Verhalen') We willen ons als GHG vooral openstellen voor vernieuwing, voor een laagdrempeligere aanpak, waardering voor alle geïnteresseerden die willen meewerken. We willen het historisch verhaal van Waregem verder schrijven en dit overbrengen naar scholen, verenigingen, enz. Overbrengen naar de Waregemse bevolking zien we te brengen met jaarlijks twee lezingen en een jaarboek met bijdragen over onderwerpen die leven in groot-Waregem.

Thema's: oorlogen, bijzondere (volks)figuren, politieke of bouwkundige geschiedenis, socio-culturele (jeugd- ea. verenigingen, stoeten en processies, enz.) of economische onderwerpen (bedrijven, vlas en textiel, enz.), over buurtfeesten, herbergleven, schokkende gebeurtenissen (aardbeving 1938, vliegtuigcrash 1941, bevrijding 1944, wieler- ea. koersen, volksgebeuren (vinken, duiven, hanen, ...), enzomeer.

Nieuwe medewerkers: De nieuwe heemkundige vereniging telt momenteel al 15 bestuursleden en aantal losse medewerkers. We blijven echter steeds open staan voor nieuwe medewerkers, jong of wat ouder. Bedoeling is dat duurzaam verder wordt geschreven aan het verhaal van onze stad. Die medewerking kan allerlei vormen aannemen, van losse medewerking aan projecten tot engagement in bestuur bv. losse medewerkers om getuigenverslagen op te tekenen, lezen en verbeteren van bijdragen, tipgevers over mogelijke onderwerpen maar zeker ook auteurs en onderzoekers van nieuwe verhalen.

Erkenning Waregemse Verhalen

De erkenningscommissie van de Waregemse Cultuurraad heeft, in haar bijeenkomst van 18 september 2023, de aanvraag tot erkenning van onze vereniging Geschied- en Heemkundig Genootschap Waregemse Verhalen aanvaard. We worden vanaf heden uitgenodigd tot de Algemene Vergadering van de Cultuurraad. Ondertekend door Carlos Dierickx en Sally Devoldere, voorzitter erkenningscommissie.