Groot-Waregem

Mysteries 

Radio 2 is deze vakantie opnieuw op zoek naar geheimzinnige verhalen en onoplosbare raadsels. Voor Waregem denk ik dan onmiddellijk aan een drietal historische raadsels.

  1. Mysterieus kasteel dat ooit zou bestaan hebben in deelgemeente Desselgem ter hoogte van huidige insectenwijk. De weg vanaf de Nieuwstraat naar de Driesstraat heet daarom Kasteelstraat.  Maar er zijn nog altijd geen tastbare bewijzen van dit kasteel.
  2. Er zou een onderaardse gang geweest zijn tussen het kasteel Potegem langs de Zuiderlaan en de kerk in het centrum. Er zijn daar geschriften van maar ook hier geen tastbare bewijzen gevonden, alhoewel de kelder in kasteel Potegem wel een deuropening in die richting heeft. http://www.blog.seniorennet.be/wareber2/archief.php?ID=1451855
  3. Er was een burcht in Vijve omstreeks 1000 jaar geleden. Ook hier was lange tijd onzekerheid over waar die burcht van de heren van Vijve was gelegen. Maar hier is wel een oplossing van gekomen na een scanonderzoek in 2015 van prof. Marc Van Merivenne en prof Henri Verschelde. De site van de oude burcht van Vijve is gelegen aan de Barrage, juist over de brug naar Sint- Baafs-Vijve. aan de rechterkant als men van Sint-Eloois-Vijve komt. http://www.blog.seniorennet.be/wareber2/archief.php?ID=1831557

Enkel over het laatste mysterie is er enige opheldering. De burcht van Vijve  is dank zij een scanonderzoek op 7 juli 2015 gelokaliseerd op de plaats, die na uitgebreid historisch speurwerk voorspeld werd door Filips Benoit, bestuurslid van ons GHG Waregemse Verhalen.

Filips Benoit :” Het is niet zo verwonderlijk dat er een burcht was in Vijve, destijds het centrum in de regio dat was gesitueerd aan de kruising van verschillende wegen: de heirbanen Bavay- kust en Kortrijk-Gent. De bruggraven van Vijve waren trouwe vazallen van de graaf van Vlaanderen en bewaakten een deel van de Leie: de Vijfsche waeteren. De burcht van Vijve werd wellicht gebouwd einde 9de eeuw op initiatief van graaf Boudewijn II als verdedigingsgordel tegen de Vikingschepen. In 992 is in een historische kroniek al verwezen naar de burcht, toen de pastoor van Harelbeke daar de relikwieën kon in veiligheid brengen nadat de Kortijkzanen Harelbeke hadden platgebrand. De heren van Vijve werden na de slag bij Kassel in 1071 ook de heren van Kortrijk en dus van de ganse kasselrij.”

Etienne Ducatteeuw maakte een reconstructie van de burchtsite op basis van historische gegevens en de resultaten van de bodemscan.


Internationale Archiefdag 

Ook Waregem heeft een omvangrijk stadsarchief. Voor onderzoek kan de bezoeker gebruik maken van diverse gedrukte en digitale inventarissen. Het gaat om inventarissen van de gemeentearchieven van vóór en na de fusie en van verschillende archiefcollecties. De belangrijkste inventaris voor wie op zoek is naar diverse archiefdocumenten i.v.m. Waregem is Probat. In deze online databank vind je het ruimste overzicht van de collectie van het stadsarchief. Ben je specifiek op zoek naar voorwerpen, dan kan je terecht op Erfgoedinzicht.

De foto's en prentkaarten kan je, via de Erfgoedbeeldbank, digitaal raadplegen op een computer in de leeszaal. Daarnaast kan je als bezoeker ook gebruik maken van de boeken en tijdschriften uit de archiefbibliotheek.

Als je al weet welke documenten je wil raadplegen kan je beter vooraf het stadsarchief contacteren. Dan kan je er zeker van zijn dat je opgevraagde archiefstukken op het afgesproken tijdstip klaar zullen liggen.

 


Verhuis van Brandweer

Gisterenvoormiddag 13 mei 2023 had de verhuis plaats van de brandweer van de kazernes in de Weverstraat 43 en Liebaardstraat 243 naar de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Gentseweg (N43) met de Expresweg (N382) in Sint-Eloois-Vijve. De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond 15 september. Het grote publiek kan op 17 september kennismaken met de nieuwe kazerne en het brandweerteam.

Wanneer de Waregemse brandweer werd opgericht is niet met zekerheid bekend. Men is wel in het bezit van een ledenlijst, gedagtekend op 18 juni 1881. Daarbij verklaart de toenmalige burgemeester "dat alle 25 op de lijst voorkomende mannen, deel uitmaken van het Waregems brandweerkorps". Op de uitnodigingen voor het Sint-Barbarafeest in 1953, vermeldde de toenmalige commandant Pottie als stichtingsjaar 1862.

Het brandweerarsenaal was gelegen achter de kerk naast de dekenij was wellicht het eerste verzamelpunt van de Waregemse brandweer. Vanaf 1938 verhuisde de brandweerkazerne naar de Guide Gezellestraat. Het bleef er opeenvolgend op twee verschillende plaatsen op het gemeenteplein. Vanaf 16 september 1978 werd verhuisd naar de Weverstraat op het Gaverke, die dus stand hield tot gisteren 13 mei 2023 de verhuis doorging naar de Gentsseweg in Vijve aan het kruispunt met de expressweg N382. http://blog.seniorennet.be/wareber2/archief.php?ID=768550