Beveren-Leie

Goed te Beaulieu krijgt nieuwe bestemming

Aan de oude Plaetse van Beveren-Leie, vlak bij de Leie, ligt het Goed te Beaulieu. Het is samen met het Munkenhof in Desselgem de site met de oudste geschiedenis in groot-Waregem en gaat terug tot de 5e of 6e eeuw. De hoeve zou er gekomen zijn door Frankische inwijkelingen en speelde daarna een erg belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van het dorp aan de Leie. De hoeve groeide in de middeleeuwen uit tot de kernhofstede van de heerlijkheid Beaulieu, een achterleen van de grote Sint-Pietersheerlijkheid met het Munkenhof als hoofdplaats van de regio. In de bewaard gebleven oorkonde van 964, die de schenking vermeldt van circa 950 door de Vlaamse graaf Arnulf aan de Gentse Sint-Pietersabdij, wordt het domein omschreven als ‘Beverna cum ecclesia’.

De oudste vermelding omtrent de gebouwen dateert van 1396, toen het ‘Goed te Beaulieu’ wordt vermeld als kern van de gelijknamige heerlijkheid. Beaulieu was binnen Sint-Pieters vrij belangrijk. Ze hadden in Beveren een eigen baljuw, een prater (een soort veldwachter) en een schepenbank, weliswaar enkel met lage rechtspraak.

Volgens de literatuur wordt het oude boerenhuis omstreeks 1896 afgebroken en vervangen door een nieuwe paarden- en varkensstal met wagenhuis (niet geregistreerd in het kadaster). Bij de bouw van het wagenhuis wordt er gebruik gemaakt van hout uit de oude woning; in één van de moerbalken is het jaartal 1896 gekerfd door timmerman Arthur Kerkhove zie inscriptie "ARTHUR/ KERKHOVE/ BVR/ 1896".

Opvallend bij deze hoeve is de achtvormige watergracht die we vandaag nog steeds in het weiland kunnen zien. Door de historische, landschappelijke en ook wel architecturale kwaliteiten is de site van het Goed te Beaulieu sinds 20 december 2011 een beschermd monument. De site werd aangekocht door de stad en krijgt een nieuwe bestemming.

Het is de bedoeling dat de hoeve opnieuw een belangrijke rol krijgt binnen de lokale gemeenschap en dat ze een ontmoetingsplek wordt om aangenaam te vertoeven, te proeven en te beleven. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met maatwerkbedrijf Groep WAAK. Dit engageert zich voor de uitbouw van wonen, dagbesteding, arbeidszorg en sociale economie met professionele omkadering.

  e-waregem (seniorennet.be)