Varia

Waterpeil de Leie zakt 

Als de Leie zo zakt moet in eerste plaats gekeken worden naar de sluizenen stuwen, zo blijkt ook nu weer. Ik herinner mij nog een voorval jaren 70-80 bij Isoglass, waar ‘s morgens problemen werden vastgesteld omdat waterpeil van de Leie te laag stond. Ook toen was er probleem met stuw (schotbalken) aan sluis in Vijve. Als de waterkering mankeert, loopt de Leie in bovengelegen deel leeg.

We konden verschillende getuigenissen optekenen uit de Tweede Wereldoorlog over de bijzonder lage waterstand bij de doorkomst van de Duitsers in mei 1940. Een landbouwer uit Beveren-Leie weigerde om zijn erf te verlaten omdat hij vreesde voor overkomst vanuit het bos van Ooigem omdat de Leie toen praktisch leeg was gelopen. Dat had ook toen zijn oorsprong bij de stuw in Vijve, die vernield of open stond.

Graag bijkomende getuigenissen ...

 


Op 2 mei 1668, vandaag 355 jaar geleden, sluiten Frankrijk en Spanje Vrede in Aken.

Waregem en kasselrij Kortrijk zijn dan schatplichtig aan Frankrijk. Deze kaart van de Franse geograaf Guillaume Sanson, in 1674 gedrukt bij Hubert Jaillot in Parijs, toont dit goed aan.

Stadsarchief Ieper, Uit de collectie kaarten en plannen, 1070